R级无码福利电影在线观看

<th id="2pnp3"><track id="2pnp3"></track></th>

 • <strong id="2pnp3"></strong>
 • 歡迎來到博文翻譯

  登錄 注冊
  翻譯語種
  翻譯語種
  聯系我們

  郵箱:admin@bowwin.com

  手機:400-68-13580

  電話:400-68-13580

  地址:

  荷蘭語

  國家:

  類別:歐美語言

  荷蘭的一千三百萬人使用荷蘭語。荷蘭語也是南美洲蘇里南(荷屬圭亞那)和加勒比海中的荷屬安的列斯群島的官方語言。它也通行于比利時北部,但是在哪里,該語言一般叫做弗蘭芒...

  在線咨詢荷蘭語翻譯    
  荷蘭語(荷蘭語:Nederlands),又稱弗拉芒語(荷蘭語:Vlaams),屬于印歐語系日耳曼語族的西日耳曼語支,主要通行于荷蘭全境,比利時弗拉芒大區與南美洲國家蘇里南全境(這三個國家共同組成荷蘭語聯盟)。荷蘭語是荷蘭、比利時、蘇里南和阿魯巴、庫拉索及荷屬圣馬丁的官方語言,并在被荷蘭統治了四個世紀的印度尼西亞也有日常的使用。全世界約有2400萬人以荷蘭語為第一母語。[1]
   
  荷蘭語字母表由26或27個拉丁字母組成,除A至Z外,在Y后面有一個 ? 。荷蘭語有時用 ? 代替Y。
   
  荷蘭語與英語德語接近,同屬西日耳曼語支。荷蘭語是由古代低地德語諸方言演變而來,最早的荷蘭語文獻可追溯到12世紀的佛蘭德斯。當代荷蘭語是五種方言群體的集合:中西部方言(包括南、北荷蘭省,烏德勒支,海爾德蘭的大部和西蘭的島嶼等地區使用的方言),東北方言(格羅寧根、德倫特、上埃塞爾和海爾德蘭東部使用的方言),中南部方言(北博拉班特及其周邊的林堡地區,比利時的安特衛普、博拉班特和東弗蘭德斯),西南部方言(西弗蘭德斯)和東南部方言(荷蘭的林堡地區大部和比利時的同名地區)。東北方言通常被稱為薩克森方言,東南方言被稱為東部低地法蘭科方言,其他的三個群體則被稱為西部低地法蘭科方言。荷蘭的弗里斯蘭省的語言通常單獨列為一種語言:弗里斯蘭語。南非荷蘭語是17世紀殖民者所說的荷蘭語的變種,有相當數量的馬來、班圖諸語言的借詞和語法散布其中,南非白人的祖先名為布爾人,其名稱的由來是來自荷蘭語中boer(農夫)這個單詞。
   
  荷蘭語的舌后音較德語、俄語等多,除了ch發舌后音外,連g也是發舌后音的。
   
  荷蘭語是荷蘭王國(包括荷蘭本土、荷屬加勒比、阿魯巴、庫拉索及荷屬圣馬?。?、比利時和蘇里南的官方語言。荷蘭同時亦是數個國際組織的官方語言,包括歐盟、南美洲國家聯盟、加勒比共同體、荷蘭語聯盟等。全球40個國家的175個大學設立荷蘭語課程。各地大學大概有1.5萬名學生學習荷蘭語。
   

  常用語句如下:

  • Dag! 你好/再見
  • Goedemorgen (Goeiemorgen) 早安
  • Goedemiddag 午安
  • Goedenavond 晚上好
  • Goedenacht! 晚安
  • Hoe gaat het met u? / Hoe maakt u het? 你好嗎?
  • Alstublieft! 不用謝!
  • Welkom! 歡迎光臨!
  • Hoe heet u? 請問閣下尊姓大名?
  • Hoe oud bent u? 您幾歲?
  • Waar komt u vandaan? 閣下來自哪里?
  • Alstublieft (asjeblieft) 請;給您。
  • Komt u eens langs! 有空來坐坐!
  • Wie bent u? 您是誰?
  • Spreekt u Chinees? 您會說中文嗎?
  • Ik spreek Nederlands. 我會說荷蘭語。

  博文翻譯提供荷蘭語翻譯服務,包括荷蘭語文件翻譯,荷蘭語證件翻譯,荷蘭語網站翻譯,荷蘭語電話翻譯,荷蘭語會議翻譯,荷蘭語口語翻譯,荷蘭語商務翻譯等服務。
   
  博文的荷蘭語譯員均擁有相應荷蘭語學士以上學位及10年以上翻譯經驗,眾多精挑細選的荷蘭語譯員熟悉眾多的翻譯領域,并均具有認證負責的工作態度,力求譯文準確、地道,并能按時完成翻譯任務。

  相關翻譯服務
  R级无码福利电影在线观看